RYB - Opnemen in Studio 1:

 

In Studio 1 kunnen we  32 kanalen digitaal opnemen. In de studio zitten op diverse plaatsen stage-multi's om microfoons of apparatuur te steken.

 

De X32 fungeert als  convertor om het analoge signaal om te vormen naar een digitaal signaal die vervolgens in REAPER in de Lap-Top gezet worden. Ieder opgenomen kanaal ( zang, gitaar, bas, drumstel etc ) kan later individueel nabewerkt worden.

 

Wij hebben gekozen voor het opnameprogramma van REAPER.

( Q-Base & Protools compateble )

 Impressie van de Opname-Studio......

Hoe werkt het:

1. Bij een opname beginnen we altijd met een repetitie dagdeel. We bespreken de gang van zaken bij de opnamen, we  bespreken de opdracht en de verwachtingen. Bij dit gesprek is de opname-technicus en de floor-technicus aanwezig.

2. De band speelt de nummers die opgenomen gaan worden. We bespreken deze nummers inhoudelijk. We maken indien mogelijk / wenselijk een proefopname en bespreken deze om een mogelijk eind-resultaat te kunnen bepalen.

3. We maken afspraken over de kosten, betalingen, budget, tijden en andere zaken.

4. De floor-technicus  assisteert de band bij de opbouw en het aansluiten van apparatuur en microfoons etc. Hij is verantwoordelijk voor het analoge geluid van de studio en regelt het Front of House en monitoring. 

5. De opname-technicus regelt de opname en de registratie op laptop of PC.

6. Na de opname word deze gedeeltelijk afgeluisterd en beoordeeld. Naar aanleiding van de kwaliteit van de opname  maken we een raming wat de nabewerkingskosten kunnen zijn. 

Een indicatie van de kosten en prijzen:

1. Voorbespreking en 1 repetitie dagdeel                                                                                                      €   

2. Opname-dag ( 2 dagdelen = gemiddeld 3 nummers )                                                                  €   

     Opname-dag ( 3 dagdelen = gemiddeld 5 nummers )                                                                    €   

( de onder 2 genoemde prijzen zijn incl. 2 technici, huur studio en opname-apparatuur )

3. Inhuur van extra materialen zoals extra microfoons, bekkens of extra versterkers worden apart in rekening gebracht.

Wat zijn de mogelijkheden m.b.t. nabewerken en afmixen:

 

A. Wij maken alleen de "ruwe opname" en zetten deze in een Waf-bestand           en de klant gaat zelf afmixen.

B. Wij maken een opname en mixen een nette Links/Rechts mix in balans             op  een stick.

C. Wij mixen de opnames af binnen het vooraf besproken budget.

D. Wij maken een nette eindmix met een aantal "tussen-stops" om de                       opnames te bespreken. Het is wel raadzaam om vooraf een maximum                prijs af te spreken om verrassingen te voorkomen.

Wij persen géén CD's en maken géén hoesjes ed!!

 

Alle andere mogelijkheden en/of varianten zijn bespreekbaar.

Alle afgesproken betalingen dienen vóór aanvang van de opnames contant te worden voldaan.

 

Let op!! Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van eventue-le prijswijzigingen.